Remontna radionica

ZALIV – SERVICE je osnovan 01.08.2011. god. kao poslovna jedinica DP-ZALIV Doo sa osnovnom svrhom servisiranja kako sopstvenih tako i vozila u vlasništvu trećih lica.

Vrši redovno servisiranje , godišnji remont i sve vrste popravki i radova u oblasti mehanike , hidraulike, pneumatike, elektrike..

    • bravarski radovi
    • varilački radovi
    • farbarski radovi
    • vulkanizerski radovi
    • metalostrugarski radovi
    • servisiranje rashladnih uređaja

 

ZALIV – SERVICE je savremeno opremljen servis koji pored iskusnog i osposobljenog kadra raspolaže i terenskim vozilima za pružanje usluga servisa na putu.

Radno vreme remontne radionice:

svaki dan  00:00 – 24:00